อัตราค่าบริการ

                

ประเภทรถ         ราคารายวัน ราคารายเดือน

 

ค่าบริการขนเศษวัสดุ (เริ่มต้นที่) 600 บาท/เที่ยว   ไม่มีบริการ
  หัวตัก หัวเจาะ  
แบคโฮ PC30 3,500 5,000 ติดต่อสอบถาม
แบคโฮ PC60 5,500 7,000 ติดต่อสอบถาม
แบคโฮ PC120 6,000 8,500 ติดต่อสอบถาม
รถแทรกเตอร์  D2 5,000 - ไม่มีบริการ
รถบด 4 ตัน  5,000 - ไม่มีบริการ

                                                                                                                   

 

หมายเหตุ :     1. อัตราค่าบริการรถหกล้อดัมพ์ขนเศษวัสดุก่อสร้างเริ่มต้นที่ 600 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่าย,ปริมาณของงานและปัจจัยอื่นๆ

                    2. ค่าบริการรถแบคโฮ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

                        รถแทรกเตอร์ รถบด ค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 3,000 บาท

                    3. อัตราค่าบริการทุกรายการรวมค่าน้ำมันและคนขับแล้ว

                    4. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ว่าจ้างสามารถหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% ตามกฏหมาย

 

 

Visitors: 228,346